Privacy statement

De Koeckers hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw Koeckers account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

De Koeckers verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van gasten die een reservering maken, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met de Koeckers. Bijvoorbeeld indien u:

 • een account aanvraagt;
 • een reservering plaatst;
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan enquêtes;
 • inlogt op uw Koeckers account of via social media;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met de Koeckers;
 • uw gegevens invult of achterlaat in onze vestiging.

Contact met de Koeckers kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • per e-mail;
 • het registratieformulier bij een gasten enquête;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

Op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor een reservering aan te nemen en contact te houden over (de voortgang van) deze reservering.

Ten slotte verwerken wij persoonsgegevens op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen de Koeckers en haar gasten en leveranciers: het verwerken van reserveringen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een gastenbestand voor toekomstige reserveringen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert de Koeckers beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Wij bewaaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer de Koeckers hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals wij hen voorschrijven. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Koeckers en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

Wij hechten veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens en nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. De Koeckers neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van de Koeckers via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Koeckers Ruiterspoor 71 4911 BA Den Hout 0162-455036

Of u kunt een e-mail richten aan: [javascript protected email address]

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via [javascript protected email address] Wijzigingen privacy statement De Koeckers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen.